Privacy Verklaring

Praktijk Flip is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijkflip.nl
Liniepad 55
1991AV Velserbroek
06-24558531
suus@praktijkflip.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Flip verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internet browser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Flip verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Praktijk Flip verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Flip neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Flip bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens > Bewaartermijn 10 jaar
– Bijzondere gegevens verzameld tijdens de consulten zoals, gespreksverslagen > Bewaartermijn 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Flip verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Flip blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Flip gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics).
• Praktijk Flip heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
• Bij tracking via Google Analytics is het IP-adres geanonimiseerd
• Gegevens worden niet gedeeld met Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Praktijk Flip behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
U kunt uw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Flip neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Back to top